Bästa Sättet Att Fixa Fat32-startformatering I Win XP

Du kan fixa din bärbara eller stationära dator på bara några minuter, utan att du behöver några kunskaper. Klicka här för att se hur.

Du kan stöta på ett fel som är starthanteraren för fat32-format i Win XP. Av en slump finns det olika sätt att lösa detta problem, de vi ska prata om nu.

Varför ska jag göra en CAPTCHA?

Kan du installera Windows XP över FAT32?

Meningen ovan betyder att du KAN använda vilken typ av FAT32-partition du vill, skapa inte en storlek, men du KAN odla FAT32-partitioner med en total storlek som är större än 32 GB. Dessutom skapar Windows 3000, XP med Windows Server 2003 definitivt inte ett inbyggt verktyg. som i allmänhet kan användas för att framgångsrikt transformera en FAT16-partition till FAT32.

Att utföra ett faktiskt CAPTCHA-test bevisar att någon anses vara mänsklig och ger de flesta människor långtidsåtkomst till resursen.

Vad kan jag göra? Vad kan jag göra för att förhindra att detta händer igen i framtiden?

Om dina behov använder en specifik tandem, t.ex. B. Hemma kan du enkelt köra en virussökning på den här enheten för att säkerställa att den inte har blivit infekterad med skadlig programvara.

Om du är realistisk på ett kontor eller en delad reklam kan du be din nätverkschef att köra en genomsökning av det nya nätverket efter felkonfigurerade eller skadade enheter.

En annan väg för att förhindra framtida åtkomst till en sådan webbplats är att använda Privacy Pass. Du kan nu behöva för att verkligen ladda ner version 2.0 av vissa tillägg från Firefox-butiken.

Ett startbart USB-minne är en praktisk resurs för en mängd olika ändamål. De flesta av våra anställda använder To bartpe för att installera takfönster på sina USB-minnen. Att starta upp från en överprissatt 2GB+ (4/8/16GB) FAT32-hårddisk (USB-hårddisk) kräver en lösning för att lösa problemet. (Att formatera blixten till NTFS rekommenderas inte, eftersom detta sliter ut snabbare minne för att förkorta dess livslängd).

Steg

 1. Hämta det specifika följande:
 2. HP USB Disk Storage Format Utility
 3. PEBuilder
 4. Windows XP Installation/Installation CD (SP2 eller SP3) eller möjligen kan det vara XP som lägger in filer som finns på disken.
  [Obs. Om du har XP-SP1 måste du ladda ner SP2 eller från hela Microsoft SP3-webbplatsen (GRATIS) och erbjuda till SP2, SP3]
 5. srsp1.zip “http://users.atw.hu/livexptuning/Plugins.html” (inuti med mp3-filer för Windows)
 6. 98SE-startskiva
 7. pe2usb-f32.cmd “http://usb.smithtech.us/pe/plugins/pe2usb-f32.zip” (ersättning för BartPE, som finns i “pe2usb.cmd” som standard)
 8. GRUB4DOS 0.4.4 “http://sourceforge.net/projects/grub4dos/files/GRUB4DOS/”
 9. Sätt i vanligen USB-minne och Windows på en hel 98SE-startdiskett.

  [Obs! Om hela din dator inte har en svag enhet kan du använda en digital diskett med en svag Win98-bild

 10. Kör “HP USB Disk Storage Format Tool”.

  Välj USB-enhet

  Installera FAT32-historiksystemet

  Markera “Skapa en DOS-startdiskett”

  Välj vår plats för Win98-diskettenheten (eller virtuell diskettenhet) A: och dessutom B:

  Tryck på Start

 11. Installera PE Builder

  Hur mår jag vanligt Jag skapar en startbar USB-pump för Windows XP?

  Gå till vår Windows XP SP3 ISO-nedladdningssida.Välj ditt fantastiska språk från rullgardinsmenyn och tryck på den stora röda få en knapp exakt.Ladda ner en helt gratis modell som ISOtoUSB för att ta bort varumärket från din flashenhet.Installera ISOtoUSB på din dator och öppna den.

  [Obs: installera ungefär, kör inte den här metoden ännu.]

  Om ditt företag vill se ut precis som XP kan du behöva ersätta två filer: (annars förlorar någon steg 4)

  till 1- Ta din bästa bakgrundsbild, konvertera konceptet till bmp och spara givet att “bartpe.bmp” i pe Builders installationskatalog.
  Steam – Ladda ner “http://jdfoxmicro .com/resource to center /articles /log-off-windows/WindowsXP_Start_button.bmp”.
  Spara den i en “nu2go.In bmp” underkatalog “pluginnu2menu” i kataloglistan som motsvarar PE Builder.

 12. Packa upp srsp1.zip till PE Installation Builder-katalogen. [det är. H “srsp1” är en säker underkatalog med två filer (ramdisk.sys dessutom setupldr.bin).]

  Uppdaterad

  Är du trött på att din dator går långsamt? Irriterad av frustrerande felmeddelanden? Reimage är lösningen för dig! Vårt rekommenderade verktyg kommer snabbt att diagnostisera och reparera Windows-problem samtidigt som systemets prestanda ökar dramatiskt. Så vänta inte längre, ladda ner Reimage idag!

 13. 1. Ladda ner Reimage
 14. 2. Kör programmet
 15. 3. Klicka på "Skanna nu" för att hitta och ta bort eventuella virus på din dator

Obs. Om du behöver lägga till appar och din BartPE måste du verkligen få det så att du kan poängen. Detta är inte ett särskilt lätt steg på grund av den perfekta nybörjaren som skapar sitt eget matträd med avsikt.

 • Kör PE Builder (pebuilder.exe).
  formatering fat32 startbar nära win xp

  Om ditt system inte kunde ha installations-/installationsfilerna för Windows XP, måste du nu ladda ner de ursprungliga installations-/installationsfilerna för Microsoft XP Windows. Sätt i hela CD:n.

  [Obs: filerna du fick från c:windows är inte installationsfiler. Dessa kan vara redan installerade filer!]

  Välj alla “original” sökvägar där du kan anpassa någon xp(sp2)-cd eller dokumentationsplats.

  Lämna själva fältet “Anpassad:” tomt. fältet

  “output:” kan eventuellt ha fyllts i som “BartPE” (utan citattecken)

  formatering fat32 startbar i win xp

  Klicka på knappen Skapa.

  Hur formaterar jag en hårddisk till FAT32 helt och hållet på Windows XP?

  Klicka på “Start”, sedan “Kör” genom att skapa “cmd”. Det kommer då att vara bestämt att visa dig kommandot i tid, alternativet i kommandot är vanligtvis: format /FS:FAT32 X: (ersätt sidan X samt dokumentet på din enhet du vill ha med avseende på format i Windows) . Tryck på Enter, denna burk börjar ofta formatera styrenheten till FAT32.

  PE Builder kommer nu att avslöja BartPE. Detta tar ett antal minuter.

 • Extrahera pe2usb-f32.cmd från alla pe2usb-f32.zip-format till byggföretagskatalogen som anslutit PE-installationsprogrammet.

  Öppna en PE-håll kontrollen online från designerns uppdragskatalog.

  Kör kommandot “pe2usb -f32 J:” (“J:” är bara ett exempel, det måste vara enhetsbeteckningen för en USB-enhet)

  Att skapa en fantastisk ISO-grafik på en inbyggd USB-enhet kommer nästan säkert att ta lite tid.

 • Byt namn på varje ‘ntldr’-fil från ‘usbntldr’ i USB-rotkatalogen.

  (Eftersom grub måste visas för alla enheter med detta namn och startas därifrån, är dessa första enheter den mest ovärderliga den finns på. Den har starthanteraren, så vi ändrar användarnamnet direkt för att undvika konflikter med namnet med disken)

 • Steg 8.

  Välj alla dessa mp3-filer för GRUB4DOS och kopiera de bra filerna till roten på den exakta USB-enheten.

  Om du letar efter ett sätt att fixa din dator behöver du inte leta längre. Reimage är en allt-i-ett-lösning som kan hjälpa dig att bli av med virus och skadlig programvara, öka din systemprestanda, reparera Windows-registerfel och mer.

  Formatting Fat32 Bootable In Win Xp
  Formatteren Van Fat32 Opstartbaar In Win Xp
  Formatieren Von Fat32 Bootfahig In Win Xp
  Win Xp에서 Fat32 부팅 가능 포맷하기
  Formattazione Fat32 Avviabile In Win Xp
  Formatacao Fat32 Inicializavel No Win Xp
  Formatear Fat32 Booteable En Win Xp
  Formatage Fat32 Amorcable Sous Win Xp
  Formatirovanie Zagruzochnoj Fet32 V Win Xp
  Formatowanie Bootowalnego Fat32 W Win Xp